Chocholoušková, Z., a L. Hajerová Müllerová. „Vliv terénní Exkurze Na Modifikaci žákovských Prekonceptů odborných Pojmů". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 1, červen 2020, s. 22-42, doi:10.14712/18047106.1595.