Havlíčková, R. „Vliv Atraktivity Kontextu Matematické Slovní úlohy Na řešitelský Proces". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 1, červen 2020, s. 2-21, doi:10.14712/18047106.1715.