Slavíčková, M. „Spôsoby zovšeobecňovania U žiakov Vo Veku 12-13 Rokov a Ich Budúcich učiteľov Matematiky". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 2, leden 2021, s. 40-52, doi:10.14712/18047106.1722.