Machová, M. „Genetika V učebnicích Biologie a přírodopisu: Historie a současnost". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 2, leden 2021, s. 14-39, doi:10.14712/18047106.1729.