Zadražil, T. „Kruciální význam typických diskuzních Rolí žáků Pro Efektivní Implementaci Peer Instruction Ve výuce Matematiky Na základní škole". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 2, leden 2021, s. 53-70, doi:10.14712/18047106.1741.