Held, Ľubomír. „Konfrontácia Koncepcií přírodovědného vzdelávania V Európe". Scientia in Educatione, roč. 2, č. 1, prosinec 2020, s. 69-79, doi:10.14712/18047106.18.