Říčan, J., J. Škoda, V. Hermanová, a B. Lanková. „Komparace Kvality Tzv. Teacher Made Testů S didaktickými Testy a Jejich Vliv Na úspěšnost žáků: Případová Studie". Scientia in Educatione, roč. 12, č. 2, únor 2022, s. 18-31, doi:10.14712/18047106.1837.