Čipková, E., a M. Fuchs. „Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 2, leden 2021, s. 2-13, doi:10.14712/18047106.1884.