Hošpesová, A., J. Novotná, E. . Chan, a D. Clarke. „ Vrstevnická zpětná Vazba Jako součást spolupráce Skupiny při řešení problému". Scientia in Educatione, roč. 12, č. 2, únor 2022, s. 2-17, doi:10.14712/18047106.1893.