Janštová, V., R. M. Dvořáková, J. Mourek, I. Rajsiglová, a P. Novotný. „Česká Verze dotazníku CLASS určeného K měření Profesionality Postoje K Biologii". Scientia in Educatione, roč. 13, č. 1, červenec 2022, s. 9-25, doi:10.14712/18047106.2086.