Koperová, D., a Ľubomír Held. „Monitorovanie kognitívneho vývinu Vo vzdelávacom Programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať Vplyv vzdelávacieho Prostredia?". Scientia in Educatione, roč. 13, č. 2, leden 2023, s. 13-25, doi:10.14712/18047106.2133.