Novotný, P. „Kritika Textu Říčan J. Et Al. – Komparace Kvality Tzv. Teacher Made Testů S didaktickými Testy a Jejich Vliv Na úspěšnost žáků: Případová Studie. Scientia in Educatione, 12(2), 2021". Scientia in Educatione, roč. 13, č. 1, červenec 2022, s. 39-41, doi:10.14712/18047106.2136.