Říčan, J., J. Škoda, V. Hermanová, a B. Lanková. „Reakce Na „Kritika Textu Říčan J. Et Al. – Komparace Kvality Tzv. Teacher Made Testů S didaktickými Testy a Jejich Vliv Na úspěšnost žáků: Případová Studie. Scientia in Educatione, 12(2), 2021". Scientia in Educatione, roč. 13, č. 1, červenec 2022, s. 42-45, doi:10.14712/18047106.2192.