Bystrá, V., A. Čečmanová, R. M. Dvořáková, B. Váňová, a P. Novotný. „Tematický Celek “Tkáně” V gymnaziální Biologii". Scientia in Educatione, roč. 13, č. 2, leden 2023, s. 2-12, doi:10.14712/18047106.2230.