Trnová, E., T. Janko, J. Trna, a K. Pešková. „Typy vzdělávacích Komiksů a analýza Jejich edukačního potenciálu Pro přírodovědnou výuku". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 1, červenec 2016, s. 49-64, doi:10.14712/18047106.225.