Čipková, E., M. Fuchs, a D. Šmida. „Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. Ročníka základných škôl". Scientia in Educatione, roč. 14, č. 1, červen 2023, s. 2-14, doi:10.14712/18047106.2276.