Žák, V., M. Rusek, a L. Pavlasová. „Úvodník K Trojici článků věnovaným disertačním pracím V Oboru Didaktika Biologie, Fyziky a Chemie". Scientia in Educatione, roč. 6, č. 2, leden 2016, s. 2-3, doi:10.14712/18047106.261.