Vondrová, N., M. Novotná, L. Pavlasová, J. Robová, J. Stará, a K. Uličná. „Pre-Service teachers’ Noticing: On the Way to Expert Target". Scientia in Educatione, roč. 14, č. 1, červen 2023, s. 27-39, doi:10.14712/18047106.2774.