Šmejkal, P., M. Skoršepa, E. Stratilová Urválková, a P. Teplý. „Chemické úlohy Se školními měřicími systémy: Motivační Orientace žáků V Badatelsky orientovaných úlohách". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 1, červenec 2016, s. 29-48, doi:10.14712/18047106.280.