Vácha, Z., a T. Ditrich. „Efektivita Badatelsky orientovaného vyučování Na primárním Stupni základních škol V přírodovědném vzdělávání V České Republice S využitím prostředí školních Zahrad". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 1, červenec 2016, s. 65-79, doi:10.14712/18047106.293.