Poupová, J. „Víceznačné termíny Ve středoškolských přírodovědných předmětech". Scientia in Educatione, roč. 15, č. 1, červen 2024, s. 80-95, doi:10.14712/18047106.3106.