Červeňová, D., a P. Demkanin. „Možnosti využitia Poznania Neurovied V teórii fyzikálneho vzdelávania". Scientia in Educatione, roč. 14, č. 2, prosinec 2023, s. 20-31, doi:10.14712/18047106.3108.