Janštová, V., J. . Spurný, a K. Procházková. „Česká Verze konceptuálního rámce tématu Nervová Soustava a Zastoupení Jeho Konceptů Ve středoškolských učebnicích". Scientia in Educatione, roč. 15, č. 1, červen 2024, s. 27-44, doi:10.14712/18047106.3223.