Žák, V. „Metody sběru Dat využívané Didaktikou Fyziky V mezinárodním prostředí". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 2, prosinec 2016, s. 18-33, doi:10.14712/18047106.349.