Ješková, Z., S. Lukáč, Ľubomír Šnajder, J. Guniš, B. Balogová, a M. Kireš. „Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 2, prosinec 2016, s. 48-70, doi:10.14712/18047106.350.