Müllerová, L. „Pojem Evoluce a Jeho vnímání žáky základních a středních škol". Scientia in Educatione, roč. 3, č. 2, prosinec 2020, s. 33-64, doi:10.14712/18047106.36.