Rokos, L., a V. Vomáčková. „Hodnocení Efektivity Badatelsky orientovaného vyučování V laboratorních pracích při výuce Fyziologie člověka Na základní škole a nižším Stupni gymnázia". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 1, červenec 2017, s. 32-45, doi:10.14712/18047106.365.