Stárková, D., a M. Rusek. „Etické a bezpečnostní Aspekty využívání ICT Ve výuce Chemie". Scientia in Educatione, roč. 7, č. 2, prosinec 2016, s. 100-1, doi:10.14712/18047106.374.