Robová, J. „Výzkumy Vlivu některých Typů Technologií Na vědomosti a Dovednosti žáků V Matematice". Scientia in Educatione, roč. 3, č. 2, prosinec 2020, s. 79-106, doi:10.14712/18047106.38.