Ševčík, K. „Finanční Gramotnost V projektovaném Kurikulu Austrálie". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 1, červenec 2017, doi:10.14712/18047106.385.