Nevřelová, M., a I. Ružek. „Geoparky – potenciál Pre exteriérovú výučbu Predmetov Geografia a Biológia". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 1, červenec 2017, doi:10.14712/18047106.389.