Hejnová, E. „Zjišťování úrovně přírodovědné Gramotnosti Gymnazistů a vysokoškoláků Pomocí Testu TOSLS". Scientia in Educatione, roč. 15, č. 1, červen 2024, s. 2-26, doi:10.14712/18047106.4000.