Kekule, M., a V. Žák. „Postoje žáků K výuce Fyziky V České Republice – Vybrané výsledky". Scientia in Educatione, roč. 1, č. 1, říjen 2013, s. 51-71, doi:10.14712/18047106.53.