Sarrazy, B., a M.-P. Chopin. „Antropodidaktický přístup K interakcím učitel–žák Ve výuce Matematiky Na 1. Stupni školy". Scientia in Educatione, roč. 1, č. 1, říjen 2013, s. 73-85, doi:10.14712/18047106.55.