Chytrý, V., a R. Kroufek. „Možnosti využití Likertovy škály – základní Principy Aplikace V pedagogickém výzkumu a Demonstrace Na příkladu zjišťování Vztahu člověka K přírodě". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 1, červenec 2017, doi:10.14712/18047106.591.