Janštová, V., a P. Novotný. „Didaktický výzkum Jako součást závěrečných Prací Studentů učitelství Biologie". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18047106.629.