Krátká, M. „Zdroje epistemologických překážek V porozumění nekonečnu". Scientia in Educatione, roč. 1, č. 1, říjen 2013, s. 87-100, doi:10.14712/18047106.7.