Jančaříková, K., a L. Pavlasová. „Dovednost Studentů učitelství Biologie Aplikovat Teorii didaktických Situaci při přípravě Na výuku". Scientia in Educatione, roč. 9, č. 1, červen 2018, doi:10.14712/18047106.770.