Činčera, J. „Význam nezávislých expertních Center Pro šíření Badatelsky Orientované výuky V České Republice". Scientia in Educatione, roč. 5, č. 1, červenec 2014, s. 74-81, doi:10.14712/18047106.88.