Kubiatko, M. „Predstavy žiakov O vylučovacej a Endokrinnej Sústave". Scientia in Educatione, roč. 8, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18047106.989.