Čtrnáctová, Hana, a Marta Klečková. „Doktorské Studium V Oblasti Didaktiky Chemie – vývoj a současnost". Scientia in educatione 1, no. 1 (říjen 26, 2013): 119-124. Viděno únor 6, 2023. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/10.