Stratilová Urválková, Eva, Milada Teplá, a Svatava Janoušková. „Srovnávací analýza vzdělávacího Oboru Chemie Pro základní školy V rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího Programu". Scientia in educatione 10, no. 3 (prosinec 16, 2019): 50-71. Viděno březen 9, 2021. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1293.