Kotuľáková, Katarina, Dávid Dlholucký, Lucia Palicová, a Lenka Šprláková. „Vplyv výskumne ladeného prístupu Na Rozvoj spôsobilostí Vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania". Scientia in educatione 10, no. 2 (leden 10, 2020): 2-19. Viděno leden 23, 2021. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1324.