Čipková, Elena, a Michael Fuchs. „Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie". Scientia in educatione 11, no. 2 (leden 5, 2021): 2-13. Viděno duben 16, 2021. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1884.