Sarrazy, Bernard, a Marie-Pierre Chopin. „Antropodidaktický přístup K interakcím učitel–žák Ve výuce Matematiky Na 1. Stupni školy". Scientia in educatione 1, no. 1 (říjen 26, 2013): 73-85. Viděno říjen 28, 2021. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/55.