1.
Čtrnáctová H, Klečková M. Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost. sciED [Internet]. 26. říjen 2013 [citován 6. únor 2023];1(1):119-24. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/10