1.
Poupová J, Janštová V, Kuba R, Mourek J. Srovnávací analýza biologické části národního kurikula na 2. stupni základních škol České republice a ve vybraných postkomunistických zemích. sciED [Internet]. 16. prosinec 2019 [citován 30. září 2023];10(3):94-124. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1294