1.
Skoršepa M, Kmeťová J, Horváthová E. Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu. sciED [Internet]. 5. červen 2020 [citován 25. listopad 2020];11(1):82-96. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1322