1.
Chocholoušková Z, Hajerová Müllerová L. Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. sciED [Internet]. 22. červen 2020 [citován 25. listopad 2020];11(1):22-4. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1595