1.
Říčan J, Škoda J, Hermanová V, Lanková B. Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. sciED [Internet]. 15. září 2021 [citován 28. říjen 2021];. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1837