1.
Říčan J, Škoda J, Hermanová V, Lanková B. Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. sciED [Internet]. 5. únor 2022 [citován 28. září 2022];12(2):18-31. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1837